nodejs日期格式化

发布时间:2020-06-17 23:04:50.13编辑:佚名阅读(142)

/**
 *
 * @fmt 格式化字符串
 * @Date 为需要格式化的日期
 *
 * 示例:format(new Date(),'yyyy-MM-dd hh:mm:ss');
 * 返回值为字符串
 */
 function dateFormat (date,fmt) {
    var o = {
        "M+": date.getMonth() + 1, //月份
        "d+": date.getDate(), //日
        "h+": date.getHours(), //小时
        "m+": date.getMinutes(), //分
        "s+": date.getSeconds(), //秒
        "S": date.getMilliseconds() //毫秒
    };
    if (/(y+)/.test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (date.getFullYear() + "").substr(4 - RegExp.$1.length));
    for (var k in o)
        if (new RegExp("(" + k + ")").test(fmt)) fmt = fmt.replace(RegExp.$1, (RegExp.$1.length == 1) ? (o[k]) : (("00" + o[k]).substr(("" + o[k]).length)));
    return fmt;
}
/**
 * 返回当前时间,格式:2015-01-28 08:32:15
 * @returns {string}
 */
function getCurrentDateTime(){
    var date=new Date();
    var year=date.getFullYear();
    var month=date.getMonth()+1;
    var day=date.getDate();
    var hours=date.getHours();
    var minutes=date.getMinutes();
    var seconds=date.getSeconds();
    return year+"-"+formatZero(month)+"-"+formatZero(day)+" "+formatZero(hours)+":"+formatZero(minutes)+":"+formatZero(seconds);
}
/**
 * 获取当前日期,格式:2015-01-28
 * @returns {string}
 */
function getCurrentDate(){
    var date=new Date();
    var year=date.getFullYear();
    var month=date.getMonth()+1;
    var day=date.getDate();
    return year+"-"+formatZero(month)+"-"+formatZero(day);
}
/**
 * 格式化函数工具类
 * @param n
 * @returns {*}
 */
function formatZero(n){
    if(n>=0&&n<=9){
        return "0"+n;
    }else{
        return n;
    }
}


  关键字:nodejs日期格式化


鼓掌

0

正能量

0

0

呵呵

0


评论区